top of page

Nydans Oslo

Nydans Oslo er en aktør i scenekunstfeltet som arbeider for å etablere arbeids- og produksjonsrom for dans og annen scenekunst i Norge. DESIGNSTORIES har designet
logo, digitale filer til bruk på sosiale medier samt font- og fargeprofil for dem.

Oppdragsgiver
Kulturbyrået Mesén

og Nydans Oslo

Designer
Karine B. Bergseth
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page