Nydans Oslo

Nydans Oslo er en aktør i scenekunstfeltet som arbeider for å etablere arbeids- og produksjonsrom for dans og annen scenekunst i Norge. DESIGNSTORIES har designet
logo, digitale filer til bruk på sosiale medier samt font- og fargeprofil for dem.

Oppdragsgiver
Kulturbyrået Mesén

og Nydans Oslo

Designer
Karine B. Bergseth
Show More

© 2020 DESIGNSTORIES  Øvre Slottsgt. 7,  0157 Oslo  

Postadr: Vabråten 75, 1392 Vettre 

  • Karine