© 2018 DESIGNSTORIES   Øvre Slottsgt. 7,  0157 Oslo  

Postadr: Vabråten 75, 1392 Vettre 

  • Karine
  • Anne Gro

Mot uten grenser

Mot uten grenser var del av et verdensomspennende undervisningsprogram, der

50 menneskerettighetsaktivister fra hele verden ble intervjuet. DESIGNSTORIES har designet trykksaker, digitale filer til nettside og -annonser og kjempeboken som var hovedelementet i fotoutstillingen i forbindelse med prosjektet.

Oppdragsgiver

Kulturbyrået Mesén,

Partnership for Change og Robert F. Kennedy Human Rights.

Designer
Karine B. Bergseth

Foto

Kulturbyrået Mesén
og Karine B. Bergseth

Show More