Mot uten grenser

Mot uten grenser var del av et verdensomspennende undervisningsprogram, der

50 menneskerettighetsaktivister fra hele verden ble intervjuet. DESIGNSTORIES har designet trykksaker, digitale filer til nettside og -annonser og kjempeboken som var hovedelementet i fotoutstillingen i forbindelse med prosjektet.

Oppdragsgiver

Kulturbyrået Mesén,

Partnership for Change og Robert F. Kennedy Human Rights.

Designer
Karine B. Bergseth

Foto

Kulturbyrået Mesén
og Karine B. Bergseth

Show More

© 2020 DESIGNSTORIES  Øvre Slottsgt. 7,  0157 Oslo  

Postadr: Vabråten 75, 1392 Vettre 

  • Karine