Mot uten grenser

Mot uten grenser var del av et verdensomspennende undervisningsprogram, der

50 menneskerettighetsaktivister fra hele verden ble intervjuet. DESIGNSTORIES har designet trykksaker, digitale filer til nettside og -annonser og kjempeboken som var hovedelementet i fotoutstillingen i forbindelse med prosjektet.

Oppdragsgiver

Kulturbyrået Mesén,

Partnership for Change og Robert F. Kennedy Human Rights.

Designer
Karine B. Bergseth

Foto

Kulturbyrået Mesén
og Karine B. Bergseth