top of page

FOTOROMA

Romungdom i Slovakia som var med på en fotoworkshop fikk i oppdrag å dokumentere sin hverdag. Dette resulterte i en spennende fotoutstilling som ble vist utendørs og innendørs på Høgskolen i Oslo og Akershus. DESIGNSTORIES fikk i oppdrag av Kulturbyåret Mesén å utvikle 
logo og boards for prosjektet. 

Oppdragsgiver

Kulturbyåret Mesén

Designer
Karine B. Bergseth

bottom of page