top of page

Oslo Bys Arkitekturpris

Oslo Bys Arkitekturpris har som mål å løfte frem den nyeste og beste arkitekturen i Oslo. De nominerte prosjektene stilles hvert år ut i en utendørs utstilling i Oslo sentrum.

DESIGNSTORIES har designet boards til utstillingen i mange år. Utfordringen har blant annet vært å tilpasse design til en messekonstruksjon som er ulik hvert år og å følge en visuell identitet som stadig har endret seg gjennom årene.

Oppdragsgiver

Kulturbyrået Mesén
og Oslo Kommune

Designer
Karine B. Bergseth

Foto

Andrine Bergseth 

bottom of page