Oslo Bys Arkitekturpris

Oslo Bys Arkitekturpris har som mål å løfte frem den nyeste og beste arkitekturen i Oslo. De nominerte prosjektene stilles hvert år ut i en utendørs utstilling i Oslo sentrum. For DESIGNSTORIES har utfordringen blant annet vært å tilpasse design til en messekonstruksjon som er ulik hvert år og å følge en visuell identitet som stadig har endret seg gjennom de 5 årene DESIGNSTORIES har designet boards til utstillingen.

Oppdragsgiver

Kulturbyrået Mesén
og Oslo Kommune

Designer
Karine B. Bergseth

Foto

Andrine Bergseth 

© 2020 DESIGNSTORIES  Øvre Slottsgt. 7,  0157 Oslo  

Postadr: Vabråten 75, 1392 Vettre 

  • Karine